« Tagasi

Kuivastu sadama detailplaneeringu planeeringuala laiendamine

Muhu Vallavolikogu laiendas oma 19.11.2020.a. otsusega nr 148 Kuivastu sadama detailplaneeringu planeeringuala

Laiendatud planeeringuala suurus on ca 14,3 ha ja hõlmab katastriüksusi Kuivastu hotell (47801:008:0278), Kuivastu sadam (47801:008:0259), Kuivastu sadam (47801:008:0753), Kuivastu sadam (47801:008:0258), Kuivastu sadam (47801:008:0260), Teeääre (47801:008:0491), osaliselt 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:008:0531) ning katastriüksusega 47801:008:0753 piirnevat rannikumerd. Planeeringuala piir on toodud juuresoleval asendiplaanil. Planeeringu eesmärgiks on Kuivastu sadama territooriumi funktsionaalsemaks muutmine, maakasutus- ja ehitustingimuste määratlemine.

Täiendav info maa@muhu.ee, 4530680

 


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid