« Tagasi

Kuivastu sadama detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine ja avalikustamine

Muhu Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldusega nr 288 kinnitati Kuivastu sadama detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ning nende osas esitatud ettepanekutega saab tutvuda aadressil www.muhu.ee/avalikud-valjapanekud.

Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid