« Tagasi

Kirjaliku enampakkumise korraldamine

Muhu Vallavalitsus võõrandab avaliku kirjaliku enampakkumisega Liiva küla  Raunmäe katastriüksuse (katastritunnus 47801:004:0514, pindala 2,08 ha, sihtotstarve maatulundusmaa).

Alghind 14 600 eurot.

Tagatisraha suurus 10% alghinnast.
Kanda Muhu Vallavalitsuse Swedbank kontole nr EE782200001120228703 hiljemalt 29. september kell 23.59.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 30. september 2021. a kell 14.00

Pakkumine peab sisaldama: Pakkuja nime ja elu- või asukoha aadressi; tõendit tagatisraha tasumise kohta; sõnadega  väljakirjutatud pakutavat ostusummat; pakkumise esitaja allkirja, juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikirja; kohustust tasuda ostusumma, sõlmida ostu-müügileping hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale tehingu sooritamist; kohustust tasuda ostu-müügilepingu sõlmimisel notaritasud.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole enampakkumise läbiviimisega seotud ja kellel puuduvad maksuvõlad. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.

Pakkumus saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@muhu.ee , posti teel aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond või tuua kinnises ümbrikus valla kantseleisse.

Ümbrikule kirjutada märksõnaks „Raunmäe pakkumus", e-postiga saates lisada märksõna teemareale.

Pakkumised avab ja enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.


Statistika

Rahvaarv: 2011
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid