« Tagasi

Kandidaatide esitamine Muhu valla preemiatele

Muhu Vallavalitsus ja Muhu Vallavolikogu ootavad 01. veebruariks 2021. a ettepanekuid Muhu valla 2020. aasta haridus-, kultuuri- ja spordipreemia ning „Aasta tegu 2020" väljakuulutamiseks.

Valdkondliku tunnustusstipendiumi määramisel arvestatakse:

  • Muhu nime teadvustamist väljaspool Muhu;
  • elutööd;
  • saavutusi vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil;
  • tegevuste ja saavutuste kõlajõudu Muhus;
  • ühiskondliku aktiivsust oma valdkonna populariseerimisel.

Muhu valla "Aasta Tegu" tunnustuse eesmärk on väärtustada Muhu vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

Preemiate määramise aluseks olevate õigusaktidega on võimalik tutvuda Muhu valla veebilehel https://www.muhu.ee/valla-preemiad .

Ettepanekud koos põhjendusega palume esitada hiljemalt 01. veebruariks 2021 Muhu valla kantseleisse aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701 või e-postiga vald@muhu.ee.

Preemiad antakse üle Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulikul aktusel.  

Jääme ootama aktiivset osavõttu!


Statistika

Rahvaarv: 1974
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid