« Tagasi

Ehitusspetsialisti konkurss

Muhu Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Muhu valla ehitusspetsialisti vabale ametikohale 

 

Töö kirjeldus

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusdokumentatsiooni (projekteerimistingimuste, ehitus- ja kasutusteatiste, ehitus-ja kasutuslubade ning kirjalike nõusolekute, kaevamistööde lubade) menetlemine, ehitisregistrikannete tegemine, ehitusalase järelevalve teostamine ning muude ehitusseadustikust tulenevate omavalitsuse ülesandeks olevate kohustuste korraldamine.

 

Nõuded kandidaadile

• ehitusvaldkonna kõrgharidus

• teadmiste olemasolu ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest

• ehitusprojekti lugemise oskus

• kohusetunne, täpsus, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas kohustuste tulemuslik ja õigeaegne täitmine

• töötahe, meeskonnatööoskus ja hea suhtlemisoskus

• hea pingetaluvus

• autojuhiloa olemasolu


Kasuks tuleb:

• omavalitsussüsteemi ja seda reguleerivate õigusaktide ning haldusdokumentidele esitavate nõuete tundmine

• töökogemus ehitusvaldkonnas ja/või avalikus sektoris

• võõrkeelte oskus
• AutoCad-i kasutamise oskus

Omalt poolt pakume:

• 1,0 ametikohta
• vaheldusrikast ja huvitavat tööd omavalitsuses
• eneseteostuse ja -täiendamise võimalusi   
• sõbralikku töökeskkonda 

 

Kandidaatidel palume esitada:

• kandideerimisavaldus

• elulookirjeldus (CV)

• lühike motivatsioonikiri

• haridust tõendava dokumendi koopia

           
Eeldatav tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimise dokumendid palume saata hiljemalt 24.01.2022.a. e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil kantselei@muhu.ee või saata/tuua aadressil Muhu Vallavalitsus, Liiva küla 94701,Muhu vald, Saare maakond märgusõnaga „EHITUSSPETSIALIST"

 

Lisateave Raido Liitmäe,  tel 453 0670 , 5082776 või e-post raido.liitmae@muhu.ee


Statistika

Rahvaarv: 1998
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (167)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid