« Tagasi

Teade soojuse ostmise lepingu sõlmimise kavatsusest

Muhu Vallavalitsus, Saare maakonna Muhu valla Liiva küla kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana, teatab kavatsusest sõlmida soojuse ostmise leping kuni 10 aastaks soojatootjatega järgnevatel seni teadaolevatel tingimustel:

  • soojustoodangu aastane kogumaht kuni 1400 MWh;
  • soojusseadme koguvõimsus 950 kW;
  • kütusena kasutatakse taastuvenergiaallikaid (hakkpuit);
  • tootmine peab algama 1 aasta jooksul peale lepingu sõlmimist.

Huvitatud isikutel palume esitada sooviavaldus, kus on toodud järgnev informatsioon:

  • soojusseadmete kavandatav asukoht;
  • kasutatavad kütus(ed);
  • soojusseadme võimsus;
  • tootmistehnoloogia;
  • müügivalmiduse tähtaeg;
  • opereerija ärinimi ja registrikood.

Avaldus palume esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@muhu.ee hiljemalt 10.10.2020.a.

Lisainformatsioon: kommunaal@muhu.ee

Käesolev teade on avaldatud informatsiooni kogumise eesmärgil ning ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega kutse lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise või lepingu sõlmimise otsuse teeb Muhu Vallavalitsus lähtuvalt käesoleva teate alusel laekunud teabest.


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid