« Tagasi

Piirangute osaline leevendamine (Muhu Vallavalitsuse korraldus)

28.04.2020 andis Muhu vallavalitsus alloleva sisuga korralduse:

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 "Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil", 27.04.2020 korraldusest nr 68 „Peaministri 28. märtsi 2020. a korraldus nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas" kehtetuks tunnistamine, 27.04.2020 korraldusest nr 70 „Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine ning järgides antud suuniseid, annab Muhu Vallavalitsus korralduse:
 
 1.Avada Liiva Raamatukogu ja Hellamaa Raamatukogu klientidele alates 02.05.2020. Teenindamisel järgida Terviseameti juhiseid, eriolukorra lõppemiseni pakutakse teenust võimalikult kontaktivabalt.
 
2. Tühistada välitrenazööride kasutamise keeld alates 02.05.2020
 
3. Pikendada Muhu Lasteaia ajutist sulgemist kuni riigis kehtestatud eriolukorra kehtivuse lõpuni.
 
4. Muhu Vallavalitsuse 13.03.2020.a korraldusega nr 56 jääb kehtima Muhu Põhikooli, Muhu Noortekeskuse, Muhu Muuseumi, Hellamaa Külakeskuse, Muhu Spordihalli ning huviringide tegevuse kohta sätestatu, st nimetatud asutused on suletud ja tegevused peatatud kuni riigis kehtestatud eriolukorra kehtivuse lõpuni.
 
5. Korraldus jõustub teatavakstegevmisest.

Korraldus


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid