« Tagasi

Muhu vald pikendab Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku kestust 22. oktoobrini

Muhu Vallavolikogu 17.09.2020. a. otsuse nr 142 kohaselt pikendatakse Muhu valla üldplaneeringu avalikku väljapanekut kuu aja võrra, et anda Muhu valla elanikele ja muudele huvitatud isikutele täiendavalt aega ja võimalusi üldplaneeringu materjalidega tutvumiseks ja üldplaneeringu kohta oma arvamuste ja ettepanekute esitamiseks. Avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.08.2020 – 22.10.2020.

Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu materjalidega tutvuda Muhu vallamajas aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning elektrooniliselt valla veebilehel www.muhu.ee/uldplaneering. Avaliku väljapaneku jooksul võib igaüks avaldada üldplaneeringu kohta kirjalikult arvamust Muhu Vallavalitsusele aadressil Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701, e-posti aadress maa@muhu.ee.

Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 29.10.2020 kell 17.00 Hellamaa külakeskuses, aadressiga Muhu vald Hellamaa küla Külakeskuse.


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid