« Tagasi

Muhu vald korraldab Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu

Muhu Vallavolikogu võttis oma 30.07.2020 otsusega nr 140 vastu Muhu valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.

Muhu valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.08.2020 - 22.09.2020. Avaliku väljapaneku ajal saab üldplaneeringu materjalidega tutvuda Muhu vallamajas aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja ning elektrooniliselt valla veebilehel  www.muhu.ee/uldplaneering. Vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg 2 on avaliku väljapaneku jooksul igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta arvamust. Arvamused edastada kirjalikult kas posti või elektronposti teel avaliku väljapaneku jooksul Muhu Vallavalitsusele aadressil Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701, e-posti aadress maa@muhu.ee.

Muhu valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 29.10.2020 kell 17.00 Hellamaa külakeskuses, aadressiga Muhu vald Hellamaa küla Külakeskuse.

Täiendav info maa@,muhu.ee, tel. 4530680


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid