« Tagasi

Märgakem kaunist saare kodu!

Rahvusliku programmi Eesti Kaunis Kodu raames korraldatakse ka tänavu traditsiooniline üleriigiline heakorra- ja kodukaunistamise konkurss. Saare maakonnas jätkab üldrahvaliku traditsiooni "Kodu kauniks" läbiviimist Saaremaa vald koostöös Saaremaa Kodukandiga. 
Kui teie naabruses on tunnustamist väärt koduaedu, kortermaju, külaplatse, hooldekodusid jm, andke palun teada! Märgakem märkimisväärset!
 
Üle maakonna ootame konkursile heakorrastatud kauneid objekte viies erinevas kategoorias:
1. maakodud ja talumajapidamised hajaasustuses;
2. eramud ja korterelamud tiheasustuses;
3. ühiskondlikud hooned ja objektid (lasteaed, kool, vallamaja, rahvamaja, kirik, park,
külaväljak, spordirajatis, kalmistu, parkla, väikesadam, ujumiskoht, poollooduslikud
kooslused, hooldekodud jms);
4. tootmishoone ja/või tootmisterritoorium;
5. küla, külaosa, elamurajoon, elamukvartal, tänav tervikuna.
 
Oodatud on kaunid kodud ja objektid nii Muhu, Saaremaa kui ka Ruhnu vallast. Arvestades keerulist olukorda, on konkursi toimumine sel aastal hilisem. Maakondlikule komisjonile palume objekte esitada 22. juuniks aadressil Raekoda,Tallinna 2, Kuressaare, 93819 Saaremaa vald või elektrooniliselt saarekodukant@gmail.com.
Juunikuu lõpus ja juuli algul teeb komisjon ringsõidu maakonnas, järgides rangelt 2+2 reeglit ja kohandades kõiki vajalikke kaitsemeetmeid. Konkursile saavad kandidaate esitada kõik- KOV, organisatsioonid, ühingud, aktiivsed kodanikud.
Konkursil osalejatele antakse tänukiri ja mastivimpel ja nende hulgast valitakse välja parimad, kes esitatakse üleriigilisele tunnustamisele "Eesti kaunis kodu 2020".
 
Konkursi eesmärgiks on riigivanem Konstantin Pätsi algatatud kodukaunistamise liikumise edendamine, samas toetades traditsiooni jätkamist ja arendamist, töötamise kultuuri ausse tõstmist, lipukultuuri edendamist ja eeskujude seadmist. Üleriigilise kodukaunistamise konkursi patrooniks on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid.
 
Ka tänavu toimub konkurss kolmes erinevas grupis:
I Kaunid kodud üleriigiliselt. Maakonnast esitatakse tunnustamiseks kolm objekti.
 
II  Heakorra alased eriprojektid.
1.Parim tööstusmaastik (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).
2.Parim tervisespordirajatis (valikust tunnustatakse ühte objekti üleriigiliselt).
3.Kaunis muinsuskaitseobjekt (valik tehakse koostöös muinsuskaitseametiga).
4. Kauneim kortermaja (valik tehakse koostöös Korteriomanike Liiduga).
 
III  Eraldi konkurss "Energiasäästlik kaunis kodu".
Hindamine toimub kolmes kategoorias: eramu, kortermaja, ühiskondlik hoone.
 
Üleriigilisele konkursile esitatud objekte hindab Saaremaa valla poolt moodustatud komisjon. Konkursile esitatud objektide külastamisest teavitatakse omanikke eelnevalt ette.
Parimaid tunnustab Eesti Vabariigi President sellel aastal sügisel, oktoobris.
 
Täiendavat  infot konkursi läbiviimisest saab Eesti Kodukaunistamise Ühenduse kodulehelt www.iluskodu.ee  ja maakonna komisjoni juhilt Reet Viiralt,  tel 5517502, e-post  saarekodukant@gmail.com
 

 


Statistika

Rahvaarv: 1975
Pindala: 207,9 km²
Suurim asula: Liiva (168)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 52
Huvikoole: 0

Kontaktid