« Tagasi

Metsaregister muutus kasutajatele mugavamaks

Keskkonnaamet lisas metsaregistrisse juhised, mis hõlbustavad kasutajal metsaga seotud teabe otsimist. Eri andmekihtide leidmist ja metsateatiste esitamise juhiseid saab nüüd mugavalt vaadata ka uutest videojuhenditest.

Alates metsaregistri praeguse versiooni kasutusele võtmisest 2017. aasta sügisel on Keskkonnaamet regulaarselt kogunud portaali kasutajatelt tagasisidet. „2020. aastal esitati 86% kõikidest metsateatistest elektrooniliselt metsaregistri kaudu. Kuna metsaomanikud on meile väljendanud, et vajavad portaali kasutamisel nõustamist, uuendasime portaali avalike teenuste kasutusjuhendit ning lisasime teavet eri tüüpi otsingute tegemiseks," sõnas Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olav Etverk.

Näiteks on nüüd juhendis selgitused, kuidas tutvuda oma kinnistu looduskaitseliste piirangutega. Samuti on juhendis välja toodud, kuidas teha metsakaitseekspertiiside ja metsauuendusekspertiiside otsinguid. Juures on ka selgitused selle kohta, kui kaua eri tüüpi andmed kehtivad.

Juhendites leiduvad ka õpetused aluskaartide muutmiseks ning viited, millist teavet saab kaardilt peale metsainfo veel lugeda. Kaardikomplekti „Muud" kirjeldusse on lisatud täiendava infoga kaardikihte, mis lihtsustavad maaomanikel metsaga seotud otsuste tegemist.

Lisaks on juhendisse tehtud eraldi peatükk sellest, kuidas kasutada metsaregistri avalikke andmeid oma kaarditarkvaras või -teenuses WFS-liidestuse kaudu. „See võimaldab huvipakkuva piirkonna kaardiandmed endale süsteemist alla laadida ja kasutada sobivas kaardiprogrammis. Nii ei tarvitse avalikest andmetest info saamiseks enam Keskkonnaametile teabenõuet esitada," selgitas Keskkonnaameti metsaosakonna nõunik Jaanus Kala.

Lisaks metsaregistri juhendile lisas Keskkonnaamet portaalile ka seitse õpetlikku videoklippi mõnevõrra keerulisemate toimingute kohta, mis võivad metsateatise esitamisel ette tulla. Videoõpetused näiteks metsateatise tööala muutmise, trassiraie ja raadamise metsateatise esitamise ja oma kinnistu looduskaitseliste piirangute vaatamise kohta leiab ka Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaamet tänab kõiki metsaomanikke, kes on andnud Keskkonnaametile metsaregistri kohta tagasisidet. Loodame tagasisidet saada ka edaspidi, et metsaregistrit kasutajatele veelgi mugavamaks kujundada.

Metsaregister on infosüsteem, kus kogutakse ja säilitatakse andmeid metsa paiknemise, pindala, tagavara, kasutamise ja seisundi kohta. Metsaregistri kaudu toimub ka metsateatiste esitamine. 2020. aastal esitati Keskkonnaametile kokku 115 606 metsateatist, nendest ligi 100 000 esitati elektrooniliselt metsaregistri kaudu.

Tutvu uuendatud juhenditega metsaregistris aadressil register.metsad.ee.

Lisateave:
Olav Etverk
Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja
olav.etverk@keskkonnaamet.ee
503 2190