« Tagasi

Teade massipiirangu kehtestamise kohta Muhu Valla teedel

Muhu Vallavalitsuse 14.03.2023 korraldusega nr 94 kehtestati järgmised massipiirangud:

1. Sulgeda alates 16. märts 2023. a. Muhu valla munitsipaalteed ja lepinguga avalikuks kasutuseks antud erateed raskeveokitele, mille tegelik mass ületab 8 tonni, välja arvatud operatiiv- ja lepingulised veod

2. Erandkorras saab ühekordset luba taotleda Muhu Valla Kommunaalameti juhatajalt  Imre Luht tel 5198 5630, kommunaal[ät]muhu.ee

3. Piirang on kehtiv kuni selle kehtetuks tunnistamiseni Muhu Vallavalitsuse poolt.