« Tagasi

Simiste küla Põlluingli detailplaneeringu ala laiendamine

Simiste küla Põlluingli katastriüksuse detailplaneeringuala laiendamine

Muhu Vallavolikogu otsustas 25.01.2023. a otsusega nr 80 laiendada Simiste küla Põlluingli detailplaneeringuala. Detailplaneeringu eesmärgiks on ajaloolise talukoha taastamine selle algses kohas ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine kavandatud tegevuse võimaldamiseks. Tulenevalt ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisest on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Planeeringuala laiendati ranna ehituskeeluvööndisse kavandatud juurdepääsutee ulatuses. Laiendatud planeeringuala hõlmab Simiste küla Põlluingli katastriüksust (47801:001:0988) ning Saare katastriüksust (47801:001:0987) ranna ehituskeeluvööndisse kavandatava juurdepääsutee ulatuses. Planeeringuala uus suurus on kokku ca 1,1 ha.

Planeeringu sisulist lahendust ei ole muudetud.

Muhu Vallavolikogu otsusega saab tutvuda lahtiolekuaegadel Muhu vallamajas ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda detailplaneeringute registri kaudu või vallamajas.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.