« Tagasi

Rässa küla Riina katastriüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu lõpetas 15.03.2023. a otsusega nr 93 Rässa küla Riina katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneering hõlmas Rässa küla Riina katastriüksust (47801:001:0449, 4,05 ha) ning selle eesmärgiks oli planeeringuala kruntimine, ehitusõiguse määramine elamute ja kõrvalhoonete rajamiseks, teede ja tehnovõrkude rajamine ning servituutide seadmise vajaduse määramine. Detailplaneering algatati 2018. aastal, kuid seda ei asutud koostama.

Detailplaneeringu lõpetamise otsus

Detailplaneeringu ala: