« Tagasi

Avalike ürituste korraldamine Muhu vallas

Kalendri järgi on saabunud kevad, veerand aastat juba selja taga, suvi lähenemas tormilise kiirusega. Ühes suvega on saabumas ka aktiivsem periood erinevate avalike ürituste korraldamises. Siinkohal on paslik üle korrata avaliku ürituse korraldamisega kaasnevad reeglid.

Mis on avalik üritus?
Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.
Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.
Määratlemata isikute ring- määratlemata isikute ringi kuuluvad isikud ei ole nimeliselt või muude individualiseeritud tunnuste alusel üheselt identifitseeritavad. 

Eeltoodud selgituseks mõned näited:
Kontsert mõne majutus-/toitlustusasutuse õuel- toimub avalikus ruumis, igal isikul on võimalik soovi korral lunastada endale üritusele pääse- on avalik üritus, vaja esitada avaliku ürituse teatis. Teistsugune on olukord nt nimeliste kutsetega üritusel – sel juhul on osalevate isikute ring üheselt määratletav- ei ole avalik üritus, teatist esitada ei ole vaja. Samuti ei nõuta avaliku ürituse teate esitamist majutus-/toitlustusasutuse siseruumides toimuvate ürituste kohta (BBQ õhtu kohvikus, mälumängu õhtu jms).

Mida peab meeles pidama avaliku ürituse korraldaja?

Ürituse kavandamisel tuleb taotleda vallavalitsuselt ürituse korraldamise luba. Selleks esitatakse valla kantseleisse vormikohane ürituste korraldamise teatis. Täna Muhu vallas kehtiva ürituse korraldamise korra kohaselt on korraldaja kohustatud esitama teatise vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva. Teatise menetlemisel võib tekkida vajadus täiendavate kooskõlastuste küsimiseks Politsei- ja Piirivalveametilt, Päästeametilt või muudest ametkondadest. Seega peab taotlemise ja loa väljastamise vahele jääma piisav varu aega.
Kui avalikul üritusel kavandatakse kaubandustegevust- müüa kaupu või pakkuda teenust, tuleb täiendavalt taotleda veel müügipileti väljastamist. Alkohoolseid jooke pakkuv ettevõte peab omama ka alkoholi müügi luba ja vastavat registreeringut majandustegevuse registris.
Loomulikult tuleb kaubandustegevuse korraldamisel järgida paljusid teisi riiklike normdokumentidega seatud nõudeid, näiteks alkoholi müügikeeld alaealisele isikule või silmnähtavalt joobeseisundile viitavate tunnustega isikule.

Tutvu ka kestliku ürituse juhendiga.

Kokkuvõtvalt: Kui sul on kavas korraldada kontsert või muu muusikaüritus, vabaõhuetendus, spordiüritus, moeshow, külajaanituli, kodukohvik jms kõigile avatud üritus, esita ürituse korraldamise teatis valda juba täna (või esimesel võimalusel) aadressil kantselei@muhu.ee
Täiendavate küsimuste korral võid pöörduda minu poole aadressil vald@muhu.ee või telefonil 453 0677.

Ürituse korraldamise kord, ürituse loa taotlus, müügipileti taotlemise info ja palju muud olulist ürituse korraldamisega seoses on leitav valla kodulehel https://www.muhu.ee/uritused

Toredaid ja mitmekülgseid elamusi!

Ave Toomsalu
vallasekretär