« Tagasi

Tasuta õppimisvõimalused täiskasvanutele

Tutvu võimalustega oma teadmiste ja oskuste arendamiseks

Eesti inimesed on läbi aegade olnud õppimise usku. Me ei innusta tagant mitte ainult lapsi, vaid oleme ka ise täiskasvanutena valmis aina uut otsima, et areneda. Statistikaameti andmetel kasvas igal aastal kuni koroonani elukestvas õppes osalevate täiskasvanute arv.  Koroonaga oleme õppinud elama ja uus õppetund on pööranud tõusule ka õppijate vahepealse languskõvera.  Kui meie täiskasvanud, 25-64-aastased end üksteise kõrvale ritta seaks, siis pea iga viies võiks julgelt ette astuda ja kinnitada, et ta on osalenud mõnes korraldatud või organiseeritud õppes.

Täiskasvanute õpihuviga oleme Euroopas esimeste hulgas, hoides praegu 27. liikmesriigi hulgas kena kuuendat kohta. Peame veel kõvasti pingutama, et jõuda õppes osalevate täiskasvanute kogu arvuga samale tasemele nagu on Rootsi ja Soome, kus osalejate määr on üle 30 protsendi. Aga ei tohi ka loorbereile puhkama jääda, sest mitmed suurriigid nagu Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa teevad samuti omalt poolt jõupingutusi, et meile järele jõuda. 

Avasta tasuta pakutavaid koolitusi

Igal juhul innustab Haridus- ja Teadusministeerium kõiki koolitusturul ringi vaatama ja pakub ka ise huvilistele Euroopa Sotsiaalfondi toel hulka tasuta kursuseid, et ligipääs õppimisvõimalustele oleks igale täiskasvanule tagatud.  Riikliku täienduskoolituse tellimuse kursused on mõeldud ennekõike selleks, et saaksid parandada oma toimetulekut tööturul.  Kursusi viivad läbi kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid üle Eesti,   pakkudes põnevaid teadmisi või oskusi väga erinevatest valdkondadest. Ainsaks probleemiks võib osutuda koolituste nimekirjade kiire täituvuse, mis tõttu ei pruugi pikemalt mõtlejad soovitud kursusele enam pääseda.

Selle aasta sügisest kuni järgmise aasta märtsi lõpuni pakuvad 36 õppeasutust riikliku koolitustellimuse raames 809 kursust, mis avavad õppimisvõimalusi kuni 11 360 täiskasvanule. Tasuta kursuste nimekiri on leitav Haridus- ja Teadusministeeriumi lehel: https://www.hm.ee/tasuta-kursused. Kursusele registreerumine toimub aga koolide kodulehtede kaudu.

Kursused on kokku pandud ja suunatud ennekõike COVID-19 pandeemia sotsiaalmajanduslike mõjude leevendamise vajadustest lähtuvalt. Paljud kursused on mõeldud  digioskuste arendamiseks. Enim kursusi pakutaksegi arvutikasutuse valdkonnas, kus on võimalik omandada teadmisi baaskursusest alates kuni erinevate valdkondade töötajatele erialaste IKT-kursusteni välja.

Käesoleva aasta esimesel poolaastal toimus 489 riikliku täienduskoolituse kursust, mille lõpetasid (kokku 6762) ligi 7000 osalejat. Õppijaid oli igas vanuses,  neist vanimad  üle 80-aastased. Kuigi kursustel pakutavad teemad sobivad kõigile,  on seni aktiivsemad osalejad kursustel olnud naised. Aeg on koolituse usku pöörata ka mehed.

Õpi koolis või kodust lahkumata

Võrreldes COVID-i eelse ajaga on õppimise viisidesse tulnud ja jäänud mõned muutused. Näiteks toimuvad nüüd osa  kursustest  täielikult e-õppena ehk osalejad õpivad iseseisvalt neile sobival ajal neile kättesaadavaks tehtud materjalidest. Võimalusel ja vajadusel on koolid valmis pakkuma ka paindlikke lahendusi õppimiseks. Suurem osa koolitusi toimub aga siiski kohapeal, sest piirangute ajal ilmnes, et inimlik kontakt koos õppimise soov pole kuhugi kadunud.   Mõned pakutavatest kursustest lausa nõuavad harjutamist õpetaja juhendamisel.


Kairi Solmann, Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika programmijuht