« Tagasi

Sotsiaaltranspordi, koduteenuse ja lisateenuste hinnad

Muhu Vallavalitsuse 17.01.2023 korraldusega nr 31 kinnitati sotsiaaltransporditeenuse klientide omaosaluse hinnakiri alates 01.03.2023.
 • suunal Muhu-Kuressaare-Muhu: 20 eurot inimese kohta
 • raviteenuste saamiseks Kuressaare Haiglas (dialüüs, vähiravi): 10 eurot inimese kohta
 • lisateenused Kuressaares: 5 eurot tund
 • Muhu valla piires: 0,30 eurot/kilomeeter
 • suunal Muhu-Pärnu või Pärnu-Muhu: 13 eurot inimese kohta
 • suunal Muhu-Tallinn või Tallinn-Muhu: 18 eurot inimese kohta
 • suunal Muhu-Tartu või Tartu-Muhu: 27 eurot inimese kohta

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimestel, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit. Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks on vaja esmalt pöörduda vallavalitsuse sotsiaaltöötajate poole, teenust osutatakse ainult teenusele suunatud klientidele.

Ilma suunamiseta kehtivad sõitudele vedaja poolt kehtestatud kilomeetrihinnad suunal Muhu-Kuressaare-Muhu 0.90€/km ja Saare maakonnast väljapoole hinnaga 1,20€/km (sh praamipiletid ja saatmine raviasutuses).

Muhu Vallavalitsuse 17.01.2023 korraldusega nr 30 kinnitati hinnakiri koduteenusele ja pakutavale lisateenusele alates 01.03.2023.

 • Koduteenus: 6 eurot kord.
  Koduteenus sisaldab:
  - teabe edastamine, abistamine asjaajamisel;
  - abistamine arstiabi korraldamisel;
  - toiduainete/majapidamistarvetega varustamine;
  - abistamine kodustes töödes (va koristustööd);
  - abistamine enesehooldusel.
 • Kliendi pesemine väljaspool kliendi kodu: 4 eurot kord. Lisateenuse maksumus lisandub koduteenuse hinnale.
 • Koduteenuse kuutasu maksumus kujuneb vastavalt teenuse vajadusele.