Kui soovid oma sündmust kalendrisse lisada, palun saada sündmuse info aadressile kultuur[ät]muhu.ee
« Tagasi

Saare maakonna noorte solistide konkurss KEVADÜMIN 2023

Alguskuupäev: 21.05.23
Kestus 12:00 – 19:00
Tüüp: Sündmus
Asukoht: Kuressaare Kultuurivara, Kuressaare, Saaremaa vald, Saare maakond
  + Lisa minu kalendrisse
KEVADÜMIN 2023
Saaremaa noorte solistide konkurss
Pühapäeval, 21. mail 2023.a. Kuressaare kultuurikeskuses

TUTVUSTUS
Saaremaa laulukonkurss noortele solistidele vanuses 3-19 aastat.
Konkurss toimub kahes voorus: eelvoor ja lõppvoor. Eelvoorude parimad pääsevad edasi lõppvooru,
kus antakse välja igas vanuserühmas kolm auhinnalist kohta ning eripreemiad.
Nii eel- kui ka lõppvoorus hindab lauljaid professionaalne žürii, kelle hulka ei arvata neid
vokaalpedagooge, kes on seotud solisti(de) ettevalmistamisega nimetatud konkursiks.
Lõppvoor toimub vanuserühma kontserdina ning finalistid saavad esineda saateansambliga suurel
kontserdilaval.
KONKURSI TINGIMUSED
Konkurss toimub ühes kategoorias ja kuues vanusegrupis.
3 – 4- aastased, 5 – 7- aastased, 8 – 10- aastased, 11 - 13- aastased, 14 - 16- aastased,
17 – 19- aastased.
Osaleja vanus arvatakse seisuga 21.05.2023
Solistil tuleb ettevalmistada üks laul omal valikul. Nii eel– kui lõppvoorus on lubatud kasutada vabalt
valitud saatepille (nt klaver, saateansambel vms), fonogrammi ja taustalauljaid.
EELVOOR
Eelvoorud toimuvad piirkondlike konkurssidena:

Ida – Saaremaa Laulumaias - Laimjala rahvamaja kontakt: Inga Rand; laimjala.rahvamaja@saarekultuur.ee

Lääne – Saaremaa Rannalapse laulud - Mustjala rahvamaja kontakt: Edith Viira; mustjala.rahvamaja@saarekultuur.ee

Kesk – Saaremaa Viisivakk - Pärsama rahvamaja kontakt: Aina Tomson; parsama.rahvamaja@saarekultuur.ee

Kuressaare Laululind - Kuressaare Nooruse Kool kontakt: Liisa Toomsalu; liisa.toomsalu@nooruse.edu.ee

Eelvooru, kus osalevad solistid, kes eelnevalt on oma lasteaia, kooli, muusika- või huvikooli võistlusel
parimaks tunnistatud, viivad läbi piirkondlike konkursside korraldajad, lähtudes käesolevast juhendist
ja informeerides oma piirkonna juhendajaid eelvooruga seotud ajakavast ja tingimustest.
Iga solist võib osa võtta ühest tema piirkonna (lasteaia, kooli, muusika- v. huvikooli asukoha järgi)
eelvoorust vaid selle toimumise päeval ja ajal.
TÄHELEPANU! Eelvoorudesse registreerimine on varasemast erinev! Registreerimine toimub nüüd
otse piirkondliku eelvooru korraldajale, kas tema e- maili või tema poolt saadetud elektroonilise lingi
kaudu kõiki järgmisi nõudeid arvestades:
1. Juhendaja nimi ja kontaktid (telefon, e- mail)
2. Osaleja nimi, sünniaeg, vanusegrupp, kool/lasteaed/huvikool)
3. Kontrollida, et laulude autorid ning pealkirjad oleksid õiged.
4. Laulu autorite puhul kirjutada välja autori ees- ja perekonnanimi.
5. Esitusel kasutatav saade märkida registreerimislehel. Vastasel korral ei ole garanteeritud kõikide
instrumentide helivõimendus.
Eelvoorude registreerimistähtaeg on hiljemalt kaks nädalat enne oma piirkonna eelvooru
toimumist.

Eelvoorude žürii (komplekteerib piirkonna korraldaja) otsustega pääsevad iga vanusegrupi parimad
lõppvooru järgmiselt:
3 - 4 aastased 1 Ida-Saaremaa, 1 Lääne-Saaremaa,1 Kesk-Saaremaa, 2 Kuressaare
5 - 7 aastased 4 Ida-Saaremaa, 4 Lääne-Saaremaa, 4 Kesk-Saaremaa, 5 Kuressaare
8 - 10 aastased 4 Ida-Saaremaa, 4 Lääne-Saaremaa, 4 Kesk-Saaremaa, 5 Kuressaare
11 -13 aastased 4 Ida-Saaremaa, 4 Lääne-Saaremaa, 4 Kesk-Saaremaa, 5 Kuressaare
14 -16 aastased 2 Ida-Saaremaa, 2 Lääne-Saaremaa, 2 Kesk-Saaremaa, 5 Kuressaare
17 -19 aastased 1 Ida-Saaremaa, 1 Lääne-Saaremaa, 1 Kesk-Saaremaa, 5 Kuressaare
LÕPPVOOR
Lõppvoorus osalevad eelvoorudest piirkondliku konkurssiga edasijõudnud, kokku 75 solisti.
3 - 4 aastased 5 solisti
5 - 7 aastased 17 solisti
8 - 10 aastased 17 solisti
11 - 13 aastased 17 solisti
14 - 16 aastased 11 solisti
17 - 19 aastased 8 solisti
Lõppvoorus tuleb esitada üks laul, mis võib erineda eelvoorus esitatust.
Võimalik on kasutada lauluvõistluse saateansamblit.
Laulu muutusest ja helitehnilistest vajadustest teavitab juhendaja lõppvooru korraldajat e- maili teel.
Lauljaid kuulab ja hindab professionaalne žürii, kelle otsusega kuulutatakse välja igas vanusegrupis
kolm parimat ja antakse võimalusel eripreemiaid.
Autasustamine, vanuserühma võidulaulu kordusesitus (I koht) ja ühispildistamine pärast iga
võistluskontserti.
Lõppvooru registreerimine, link: https://forms.gle/E75JLor8KcktX5FC8
piirkondliku eelvooru korraldaja poolt ja selgelt väljaloetav kvaliteetse trükiga noodimaterjal
noorte solistide juhendajate poolt, esitamise tähtaeg on 07.05.2023.a. ester.soe@kuressaare.ee
Noodid võib ka paberkandjal tuua Kuressaare Kultuurivara kontorisse Tallinna tn 6, Kuressaare,
tööpäeviti kl 10 – 16.
Samale e-aadressile (ester.soe@kuressaare.ee) samaks kuupäevaks (07.05.23) ootame piirkondliku
eelvooru korraldajalt lisaks oma piirkonna võitlustulemustele ka võistlejate nimekirja kõikide
osalejatega.
Finalistide proovid toimuvad ajakava alusel reedel,19.mail Kuressaare kultuurikeskuses.
Finalisti osavõtumaks, 5€, tasuda hiljemalt 15. maiks 2023.a. ülekandega
Saaremaa Vallavalitsus arveldusarvele EE692200221057340165 või esitada arve soov koos maksja
rekvisiitidega (maksja nimi ja aadress) aadressile ester.soe@kuressaare.ee selgitusse osaleja nimi ja
märgusõna: „Kevadümin 2023.”
Osavõtumaks ei kuulu tagastamisele solisti loobumisel lõppvoorust.
Konkursi KEVADÜMIN 2023 korraldab Kuressaare Kultuurivara.
Kontakt:
Ester Soe
ester.soe@kuressaare.ee
Kuressaare Kultuurivara
projektijuht
452 0703 / 5231 862

KEVADÜMIN 2023 võistluskontserdid PÜHAPÄEVAL, 21. mail Kuressaare kultuurikeskuses:
Kell 12.00: vanuserühmad 3 - 4 ja 5 - 7
Kell 14.30: vanuserühmad 8 – 10 ja 11 – 13
kell 17.30: vanuserühmad 14 – 16 ja 17 – 19