5.08.21

Kodanikukaitse ja kriisireguleerimine

Robert Vahter
piirkonnapolitseinik

Vasuvõtuaeg Muhu Vallavalitsuses reedeti kell 10.00-11.00

Telefon: +372 5349 3773

E-post: robert.vahter@politsei.ee

 

Saare maakonna piirkonna- ja noorsoopolitseinikud

Päästeameti aastaraamat 2020 on veebis nähtav siin

Häirekeskus

VEEL TÄHTSAID TELEFONE:

Perearsti nõuandetelefon: 1220 (telefon töötab ööpäev läbi, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel)
Lasteabitelefon: 116111
Usaldustelefonid: 126
(eesti keeles), 127 (vene keeles)
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon: 1313
Maanteeinfo telefon: 1510
Elektrilevi rikketelefon: 1343
Mürgistusinfo telefon: 16662

Käitumisjuhised kriisiolukordadel

kriis.ee 
olevalmis.ee

Kriisikomisjon

Muhu valla kriisikomisjoni koosseis

Esimees

Raido Liitmäe- vallavanem

Liikmed

Veljo Tammik - valla kommunaalameti juhataja

Ave Toomsalu - vallasekretär

Triin Valk - valla sotsiaalnõunik

Robert Vahter- Kuressaare politseijaoskond, piirkonnapolitseinik

Hillar Peegel - Muhu Vabatahtliku Päästekomando pealik

Endel Aeg - AS Kuressaare Veevärk esindaja

Ain Saaremäel - Kaitseliidu esindaja

Aivar Valdna - Maanteeameti esindaja

 

Muhu valla kriisikomisjoni koosseis kinnitati Muhu vallavanema 29.01.2019.a käskkirjaga nr 20.1-1.1/31

Viide aktile Muhu valla kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimääruse kinnitamine

Kriisikomisjoni 2021.aasta tööplaan, 2020.aasta tegevusaruanne

 

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT