« Tagasi

Info (jaani)lõkke tegemise kohta

Alates 09.07.2021 jõustus siseministri 03.07.2021 määrus nr 18 „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded". Avalikul üritusel lõkketegemist ei pea Päästeametiga kooskõlastama. Kõik tavapärased lõkketegemise nõuded kohalduvad täiel määral ka avalikul üritusel tehtavale lõkkele ning avaliku ürituse korraldaja vastutus on tagada lõkkele ohutu koht ning vajalik järelevalve. Avaliku ürituse korraldajale on tuleohutuse tagamisel küll kõrgendatud ootused, kuid lõkke kontrolli alt väljumise korral reageerib Päästeamet sellele sündmusele sõltumata eelnevast kooskõlastamisest. Seega avalikul üritusel tehtava lõkke eelnev kooskõlastamine ei anna tuleohutuse mõttes mingit lisandväärtust.

Nõuandeid lõkkeohutuse paremaks tagamiseks saab igal ajal küsida riigiinfo telefonilt 1247.

Määrus on leitav Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/106072021005

Grillimisel ja lõkke tegemisel on oluline järgida ohutusreegleid, mis on leitav Päästeameti kodulehel: https://kodutuleohutuks.ee/tuleohutus-suvel/

Muhu vallavalitsus palub määrata jaanitule eest vastutavad isikud ja edastada vastutajate andmed (nimi, telefoninumber) Muhu Vabatahtlikule Päästekomandole aadressil vpk.muhu@gmail.com