« Tagasi

Muhu valla kaasav eelarve 2024

2024. a kaasavasse eelarvesse esitati kaks ettepanekut:

Tillunire puhkeala edasiarendus - esitaja Janno Rauk

Puhkealale soovitakse täiendavalt paigaldada:

  • Maapealse paigaldusega külakiik;
  • Liivakast;
  • Kaks jalgpalliväravat;
  • Üks inventari hoiukast;

Lisaks nähakse ette ca 70 m pikkuse väikese voolunõva rajamine muruplatsi ümbert liigniiskuse ära juhtimiseks.

Pildid ja selgitavad materjalid https://drive.google.com/drive/folders/1Jifx2m60vfWCAqCxawgrlJM5PzqgQLVZ

Ettepaneku kogumaksumus 6634.47 eurot.

 

Spordihalli inventari täiendamine kaheksa mobiilse välivalgustiga - esitaja Janno Rauk

Kaheksa mobiilse valgusti (aku ja 3,6 m statiiviga) soetamine, mida saaks vallas kasutada:

• Spordihalli kõrval asuvate väljakute valgustamiseks;
• Erinevate kultuuri- ja spordiürituste ning muude ettevõtmiste valgustamiseks;
• Kriisiolukordades ajutise valgustuse tagamiseks. 

Samuti oleks võimalus lühiajaliselt  valgusteid rentida eraisikutel/juriidilistel isikutel.

Võimalikku toodet tutvustav video: https://www.youtube.com/watch?v=ulCzt6gAg7c

Ettepaneku kogumaksumus 8949.68 eurot.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muhu vald rakendas 2023. aastal esmakordselt kaasavat eelarvet. Rahvahääletuse tulemusena said rahastuse Hellamaa spordiväljaku puhkeala arendamine ja Tillunire puhkeala atraktiivsemaks muutmine.

Hellamaa laululava taha paigaldati pinkide ja lauaga katusealune ning rajati prügimaja.
Tillunire äärde rajati ca 1000 m2 suurune muruplats, soetati laud, lamamistoolid ja pingid, mugavamaks vetteminekuks ja lastele lisategevuste pakkumiseks toodi lisaks 40 m³ liiva, rajati Linnuse küla poolt Tillunirele uus ligipääsutee jalgsi ja rattaga liikujatele.

Muhu valla eelarvestrateegias 2024-2027 on kaasava eelarve rakendamiseks ka järgmiseks aastaks ette nähtud 15 000 eurot. Selleks, et oleks rohkem aega ettepanekute ettevalmistamiseks ja vajalike lisaandmete kogumiseks, avaneb 2024. aastaks kaasava eelarve ettepanekute esitamine juba 06. novembril 2023 ning kestab kuni 18. detsembrini 2023. Ettepaneku sisuks saab olla avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine, mis peab olema teostatav 2024. a lõpuks ning investeeringust ei tohi hiljem tekkida ebamõistlikke hooldus- või halduskulusid Muhu valla eelarvele. Ettepaneku miinimummaksumus on 5000 eurot, maksimum 15 000 eurot. 

Enne ettepaneku koostamist tutvu kindlasti  „Muhu valla kaasava eelarve menetlemise korraga". Ettepaneku maksumuse aluseks peab olema põhjendatud kalkulatsioon või hinnapakkumised. Ettepaneku juures on kohustuslik lisa ka maaomaniku kooskõlastus, sh on kohustuslik ka valla maale kavandatavad tegevused enne ettepaneku esitamist valla või valla hallatava asutusega kooskõlastada.

Eelarve koostamisel tuleb arvestada 2024. aastast rakenduva 22% käibemaksumääraga.

Muhu Vallavalitsuse 31.10.2023 korraldus nr 459

Ettepaneku vorm

Lisainfo: arendusspetsialist Annika Auväärt, annika@muhu.ee, tel 5622 1922.

Hindamiskomisjoni poolt vastavaks tunnistatud ettepanekute eeltutvustus saab toimuma 2024. a alguses ning rahvahääletus viiakse läbi perioodil 15.-28.01.2024.