« Tagasi

Kokkuvõte Muhu valla hariduse ja noorsootöö küsitluse tulemustest

28. veebruarist kuni 10. märtsini 2024 viidi Muhu vallas läbi veebiküsitlus, et selgitada välja, kuidas ollakse rahul hariduse ja noorsootöö korraldusega. Küsitluse tulemusi kasutatakse sisendina valla uues arengukavas. 

Kokkuvõte küsitluse tulemustest