« Tagasi

Kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud

Muhu valla kaasavast eelarvest elluviidavate ettepanekute väljaselgitamiseks toimus rahvahääletus ajavahemikus 14.-28. veebruar 2023. Rahvahääletusel said osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht oli hääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Muhu vallas.Hääletajaid oli kokku 293.  Iga hääletusel osalev isik sai hääletada kuni kahe erineva endale meelepärase ettepaneku poolt, märkides 1. kohale oma esimese eelistuse ja 2. kohale pingereas järgmise. Paremusjärjestus kujunes punktide alusel, kus 1. koha valik sai 2 punkti ja 2. koha valik 1 punkti, vastavalt:

Hellamaa spordiväljaku puhkeala arendamine (340 punkti);

Tillunire supluskoha atraktiivsemaks muutmine puhkeala rajamise kaudu (263 punkti);

Õdus ja hooldusvaba Roosiaed (250 punkti).

Paremusjärjestus ja elluviidavad ettepanekud kinnitati Muhu Vallavalitsuse 07. märtsi 2023 korraldusega nr 86.