« Tagasi

Pakendikonteinerite tühjendusest

Valdav osa asju (tarbeesemeid, toiduaineid jm tooteid), mille me ostame, on pakendatud. Pakendid on võimalik liigiti koguda ja üle anda ülejäänud tekkivatest jäätmeliikidest eraldi. Kehtiva korra kohaselt on pakendite peamiseks üleandmise kohaks avalikud pakendipunktid. Pakendijäätmeid võtab vastu ka Maasi jäätmejaam.

Avalikke pakendipunkte on Muhu saarel kokku 18 (vaata kaarti Liiva või Hellamaa poe juurest stendilt või internetist SIIT). 

Pakendipunktid kuuluvad kolmele pakendiorganisatsioonile (ETO, Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon), kes korraldavad pakendipunktides olevate konteinerite tühjendamist ja sellele järgnevat pakendimaterjalide sorteerimist ning võimalusel taaskasutust.

Kõiki pakendikonteinereid tühjendatakse iga kahe nädala tagant, erandiks paberi- ja papi konteinerid, mille tühjendus toimub kord kuus. Näiteks täna (19.07) toimus graafiku kohaselt ETO pakendikonteinerite tühjendus, järgmise nädala teisipäeval (26.07) toimub EPR ja TVO konteinerite tühjendus.

Käesoleval nädalal said tühjaks ETO pakendikonteinerid Hellamaal (poe ja külakeskuse juures) ning Liival (katlamaja ja vallamaja juures). Nimetatud pakendipunktides kogutakse segapakendit, mis ei sisalda enam toodet ja on võimalusel ka õhust tühjaks pigistatud (näiteks võib tuua 5 l veekanistrid, mis tihtipeale võtavad veest tühjaks saanuna, kuid õhu täis olevana väga suure osa konteineriruumist, samuti tetrapakendid - peamiselt erinevad mahlapakid, jne). ETO kollaste metallkonteinerite mahutavus on 3 m3.

Kõigi ülejäänud pakendikonteinerite tühjendus toimub graafikukohaselt 26.07.2022 (välja arvatud paber- ja papp-pakend, mille konteinerite tühjendus toimus samuti täna, 19.07.2022 ja toimub järgmisel kuul  teisipäeval, 16.08.2022).