« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Muhu Vallavolikogu 18.05.2022. a. otsusega nr 41 lõpetati omaniku taotluse alusel Mäla küla Vabapõllu (7801:001:0974) ja Põllusaare (47801:001:0973) katastriüksuste detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks oli päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks.

täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.