26.09.22

Arengukava

Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava täiendati Muhu Vallavaolikogu 21.09.2022 määrusega nr 15.

MVV 21.09.2022 määruse nr 15 lisa Muhu valla arengukava 2019-2030 tegevuskava

 

Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava kinnitati Muhu Vallavolikogu 15.08.2019 määrusega nr 36.


Muhu valla arengukava 2019-2030 ja tegevuskava eelnõu avalik väljapanek toimus 01. – 31.07.2019.
Eelnõuga sai tutvuda Muhu valla kodulehel www.muhu.ee , vallamajas ja Liiva ning Hellamaa raamatukogudes.

Muhu valla arengukava eelnõu avalik arutelu toimus  01.08.2019 kell 17. 00 Hellamaa külakeskuses.


Avaliku arutelu protokoll

Arengukava ja tegevuskava eelnõu avalikustamisel esitatud muudatusettepanekud koos vallavalitsuse seisukohtadega

Juhtrühma koosolekute protokollid nr 1; nr 2; nr 3nr 4


Muhu Vallavolikogu 21.06.2018 otsus nr 50 "Valla arengukava koostamiseks juhtivkomisjonide määramine"

Muhu Vallavalitsuse 24.01.2018 korraldus nr 11 "Juhtrühma moodustamine Muhu valla arengukava 2019-2030 koostamiseks"

Muhu Vallavolikogu 18.01.2018 otsus nr 24 "Muhu valla arengukava koostamise algatamine"

 

Toimetaja: ANNIKA AUVÄÄRT