Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Planeeringute avalikud väljapanekud

Väikese väina 110 kV kaabelliini detailplaneeringu avalik väljapanek
 
Muhu Vallavalitsus võttis 13.10.2017.a. korraldusega nr 311 vastu Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Lääne-Eesti saarte elektrivarutuse töökindluse tagamiseks Väikese väina tammil oleva 110kV õhuliinile dubleeriva kaabelliini rajamine Muhu ja Saaremaa vahele. Rajatava 110 kV kaabelliini kogupikkus on ca 6,7 km, sellest Muhu saarel 1,1 km. Muhu territooriumist on planeeringualasse kaasatud järgmised Linnuse külas asuvad katastriüksused: Lõpe (47801:007:0374), Vanaelu (47801:007:0273), 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:007:0787) ja Neo (47801:007:0074) kavandatava rajatise ja kaitsevööndi ulatuses. Detailplaneering ei hõlma merealale paigaldatavat kaabelliini.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.10.2017 – 12.11.2017.a. Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult avaliku väljapaneku jooksul.


Planeeringumaterjalid:
Seletuskiri
Põhijoonis (Orissaare)
Põhijoonis (Muhu)
Tugiplaan (Orissaare)
Tugiplaan (Muhu)
Asukoha skeem

Maanteeameti kooskõlastus
Keskkonnaameti kooskõlastus
Maa-ameti kooskõlastus
Elektrilevi kooskõlastusPäelda küla Ruusiaugu maaüksusse detailplaneeringu avalik väljapanek

Muhu Vallavalitsus võttis 13.10.2017.a. korraldusega nr 312  vastu Päelda külas asuva Ruusiaugu maaüksuse (katastritunnus 47801:004:0623, pindala 2,16 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Ruusiaugu maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.10.2017 – 12.11.2017.a.
 
Ettepanekud ja vastuväited planeeringulahenduse osas palume esitada kirjalikult detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul.
 
Planeeringumaterjalid:
Seletuskiri
Planeeringujoonis
Tugiplaan
Situatsiooniskeem
illustratsioon
Kaitseministeeriumi kooskõlastus
Muinsuskaitseameti kooskõlastus


 
Lugupidamisega

Pille Tamm
Muhu vallavalitsuse maa- ja planeeringunõunik
maa@muhu.ee
4530680
 

Elitec Free