Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Muhu valla Liiva keskuse ettevõtlusala arendamine


Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) investeeringute toetuse on saanud Muhu Vallavalitsuse projekt „Muhu valla Liiva keskuse ettevõtlusala arendamine“.


Projekti elluviimist rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest („Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meede „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“).

Toetuse suurus: 198 113,75 eurot

Projekti eesmärk on luua tingimused olemasolevate ettevõtete tegevuse laiendamiseks ja uute ettevõtete loomiseks ning arendamiseks, tööhõive suurendamiseks Muhu vallas.

Toetuse abil on kavas välja arendada Muhu valla Liiva keskuse 5500 m² ettevõtlusala, rajada ettevõtlusele oluline tugitaristu (juurdepääsutee, vee- ja kanalisatsioonisüsteem, elektriühendus, tänavavalgustus ja tuletõrje veevõtukoht).

Kontaktisik: Raido Liitmäe, e-post: raido.liitmae@muhu.ee, tel: 453 0670


Elitec Free