Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
03/04/2017 12:09 
​Hajaasustuse programm 2017.a Saare maakonnas on avatud 
Saare maavanema korraldusega on 2017.a Hajaasustuse programm kuulutatud avatuks alates 11.aprillist 2017.
Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 12.06.2017

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parandamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 01.jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.
Toetatavaid valdkondi on neli: veesüsteemid; kanalisatsioonisüsteemid; juurdepääsuteed; autonoomsed elektrisüsteemid.
Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi.
Maksimaalne toetust ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Programmi esitatud taotlusi menetleb ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus:
komisjoni esimees- Ave Toomsalu
liikmed- Annika Auväärt, Triin Valk, Karl Kõvamees, Mihkel Ling

Muhus on määratud prioriteetsemateks valdkondadeks veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine. Eelistatud sihtrühmadeks on 1. Lastega pered 2. Osalise töövõimega ja töövõimetud isikud 3. Pensionieas isikud
 
Programmdokumendiga saab tutvuda ja taotlusvormid on leitavad siit
Komisjoni moodustamise korraldus 

Muhu vallas on programmi kontaktisik Ave Toomsalu, tel 453 0677, e-post: vald@muhu.ee
Elitec Free