Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
01/03/2017 09:05 
Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 3. aprillini
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2017 aasta kevadvoor on avatud. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.

 

Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.

 

Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.  

 

Maksimaalne toetussumma on 2000 eurot, minimaalne omafinantseeringu määr on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

 

Taotlused  koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada paberkandjal Saare Maavalitsuse infolauda hiljemalt 3. aprilliks kella 16.30 või saata posti teel Saare Maavalitsusse aadressil Lossi tn 1, 93819 Kuressaare (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem). Elektrooniliselt saab digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisadega  esitada e-posti aadressile info@saare.maavalitsus.ee hiljemalt 3. aprillil kell 16.30.

Infopäev toimub 15. märtsil algusega kell 10 Saare Maavalituse saalis

 

Lisainfo ja infopäevale registreerimine Saare Maavalitsuses tel 4520546, annika.prei@saare.maavalitsus.ee (Annika Prei) või Saaremaa Arenduskeskuses tel 452 0573, helje@sasak.ee (Helje Pent). Täpsem info programmist (ka taotlusvormid ja juhendid) on saadaval KÜSK kodulehel http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop17-kevadvoor.

 Elitec Free