Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
28/04/2020 18:30 


Eriloa taotlemine läbi omavalitsuse
Peaministri 27. aprilli korralduse nr 69 kohaselt lubatakse Muhu vallas püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele inimestele alates 28. aprillist väljastada lube ühekordseks mandrile ja mandrilt tagasi liikumiseks.
 
 • Luba antakse igale isikule personaalselt ja see kehtib ühele inimesele edasi-tagasi liikumiseks. Muhu vallale antakse iga päev 5 ühekordset luba.
 • Eriload on mõeldud eelkõige ettevõtjatele, aga ka inimestele, kes soovivad naasta töölt oma pere juurde või vastupidi. Loa taotlemise aluseks ei saa olla üksnes soov sõita Muhus asuvasse suvekodusse või külastada Muhus elavaid sugulasi. 
 • Ühekordset luba ei väljastata inimesele, kellel on diagnoositud COVID-19 haigust põhjustav viirus ja temaga koos elavale või samas elukohas püsivalt viibivale isikule. Samuti ei väljastata luba inimesele, kellel ei ole Eestisse saabumisest möödas 14 kalendripäeva ja kellel on keelatud lahkuda tervisedeklaratsioonis või tervishoiuteenuse osutamist tõendavas dokumendis märgitud elukohast või püsivast viibimiskohast.
 • Eriloa saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus Muhu valla ametlikule e-posti aadressile vald@muhu.ee  02 ja 03. mai liikuda soovijad palun esitada oma sooviavaldus hiljemalt 30.04 kl 17.00, vallavalitsus esitab nimekirja ettepanekuna PPA-le 30. aprilli õhtul.  Valitsuse otsuse alusel saavad alates 4. maist saavad elukoharegistri järgselt saartel elavad inimesed taas vabalt mandrile liikuda. 
 • Taotlusesse on vaja märkida liikumise kuupäevad, isikuandmed (sh kõikide reisijate isikukoodid) ja eriloa taotlemise põhjus. Loa saamisest teavitatakse taotlejat.
 •  Muhu vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi, koostab nimekirja ning edastab andmed Politsei- ja Piirivalveametile ühekordse loa alusel liikumise otsustamiseks ja võimaldamiseks. Eriolukorra juhi korraldusega ei ole kehtestatud tingimusi isikute nimekirja arvamiseks, see on igakordselt kohaliku omavalitsuse üksuse otsustada. 
‼️ Eriluba ei ole vaja taotleda ehk eriolukorra juhi 14. märtsi korraldusega on liikumine lubatud:
 • Inimestele, kes tagavad elutähtsaid teenuseid, näiteks arstid ja kaitseliitlased, või aitavad lahendada hädaolukorda.
 • Autojuhile, kes transpordib saartelt mandrile ja mandrilt saartele tooraineid ja
  kaupu. Selleks tuleb sadamas politseinikule esitada kauba saatedokumendid.
 • Inimesele, kes soovib minna koju ehk oma elukohta, kui ta ei ole liikumispiirangu ajal teinud valikut elada mandril asuvas elukohas.
 • Erandina saavad saarelt lahkuda või sinna siseneda ka inimesed, kelle puhul politseinik teeb konkreetset olukorda hinnates kaalutletud otsuse, et liikumine on lubatud. Selle erandi taotlemiseks tuleb saata vabas vormis kiri e-posti teel aadressil ppa@politsei.ee, mis sisaldab isikuandmeid, erisuse taotlemise põhjust ning sõidukiga liikumisel ka registreerimisnumbrit. Taotlused vaadatakse üle esimesel võimalusel.
 • Liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove transportivale inimesele.
 • Lähisugulase matustel osalejale.
 • Ühissõiduki juhile ühistransporditeenuse osutamisel.
 • Haigusnähtudeta inimestel on lubatud lahkuda töö tõttu saartele või mandrile, kuid tagasi saavad need inimesed minna alles liikumispiirangu tühistamisel.
 
Vaata täpsemalt: https://www.politsei.ee/…/…/saarte-ja-mandri-vahel-liikumine.
Vaata peaministri 27. aprilli korraldust: https://www.valitsus.ee/…/defa…/files/eriolukord/pm2069k.pdf
Korralduse seletuskiri: https://www.valitsus.ee/…/…/files/eriolukord/sel_pm2069k.pdfElitec Free