Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
14/03/2020 21:13 Täienduseks liikumispiirangute kohta
 Täna ja homme (14.–15.03) saavad ilmsete haigusnähtudeta inimesed liikuda Saaremaale ja Muhusse ja ära lihtsustatud korras. Uuel nädalal kehtib juba rangem kord.
 • Saartele on lubatud reisida üksnes saartel alalist elukohta omavatel inimestel. See tähendab samuti, et saarlastele on kojupääs tagatud. Reisimisel saartele ja saartelt palume aga vaid ette võtta isikutel, kellel ei esine haigusnähtusid!
 • Saaremaa ja Muhumaa vahel liikumispiirangut ei kehtestata.
 • Teised inimesed piirkonda minna ei tohi. Seal praegu viibijad saavad koju pöörduda.
 • Piirang ei kohandu kauba- ja meditsiinivedudele ning elutähtsate teenuste osutamisele.
 • Lähikontakti vältimiseks peavad reisijad jääma parvlaeva lahtisel autotekil autosse või bussi.
Järgmisest nädalast kehtiva korraldus: 
 • Saartele on võimalik tulla ka ilma sissekirjutuseta isikutel, küll aga peab selleks olema vägagi mõjuv põhjus (nt tegelik alaline elukoht, perekond). Tuleb aga arvestada, et saartelt lahkumine on keerulisem.
 • Ühistransport ning kaubavedu toimib, küll aga võivad nendega liikuda ainult terved ning erandgruppidesse (vt allosas) kuuluvad isikud.
 • Kui reisiv isik ei kuulu erandgruppi, otsustab edasiliikumise osas politseiametnik. Kindlasti tasub liikumise loa osas ühendust võtta Politsei- ja Piirivalveametiga: üldtelefonil 612 3000 või meiliaadressil [täpsustamisel]. Politseil on õigus teha eriotsuseid ning igat juhtumit käsitletakse eraldi.
Paneme aga südamele, et liikumine saartele ja saartelt peaks toimuma vaid ülimal vajadusel ning mitte emotsioonide ajel – kindlasti mitte meelelahutuslikul eesmärgil! Olgem palun sealjuures mõistlikud ja tänulikud ka politseiametnike suhtes, kes on eriolukorras samuti pinge all. Liikumisvabaduse piiramise otsus on kokkuvõtes vastu võetud rahva - meie kõigi - tervise seisukohast.

Erandgrupid, kes ei kuulu liikumispiirangu alla; lisatingimuseks on haigustunnuste puudumine:
 • isik, kelle liikumine on vajalik arsti või kiirabibrigaadi liikme otsusel;
 • isik, kes transpordib liikumispiiranguga territooriumile/territooriumilt tooraineid ja kaupu;
 • isik, kes soovib siseneda oma liikumispiiranguga territooriumil asuvasse elukohta;
 • isik, kellel on politseiametniku otsusega lubatud väljuda liikumispiiranguga territooriumilt või sinna siseneda;
 • isik, kes soovib siseneda liikumispiiranguga territooriumile, et osutada seal tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
 • isik, kes transpordib liikumispiiranguga territooriumilt meditsiinilisi proove;
 • isik, kes soovib osaleda lähisugulase matustel;
 • isik, kes on ühissõiduki juht ühistransporditeenuse osutamisel.

Vastava otsuse aluseks on hädaolukorraseadus. Piirang kehtib kuni korralduse muutmiseni.
Loe ka: Eriolukorra täiendavad piirangud saartele ja vaba aja veetmisele
 Elitec Free