Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
04/11/2019 20:26 Kantsi küla Haaviku detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsus võttis 01.11.2019.a. korraldusega nr 292 vastu Kantsi küla Haaviku katastriüksuse (47801:007:0905, maatulundusmaa, pindala 9,63 ha) detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks.
Planeeringulahendus võimaldab rajada katastriüksusele päikesepaneelide pargi maksimaalse päikesepaneelide aluse pinnaga 25 000 m2 ja paneelide kõrgusega 3,5 m. Maaüksusele rajatakse ka päikesepargi teenindamiseks vajalik alajaam.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 21.11.2019 – 06.12.2019. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu vallamajas ning valla kodulehel.


Elitec Free