Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
28/08/2019 10:47 

Täiendav taotlusvoor õppestipendiumitele
Muhu Vallavalitsus korraldab perioodil 01.-30.september 2019 täiendava õppestipendiumite taotlusvooru

Õppestipendiumi eesmärk on toetada andekaid rahvastikuregistris Muhu valla sissekirjutusega noori õppe- ja teadustööga tegelemisel ning loomingulistes ja sporditegevustes.
 
Õppestipendiumi saab täiendavalt taotleda kolmes kategoorias:
 1) stipendium ülikoolis õppivale noorele
 2) stipendium kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis õppivale noorele
 3) stipendium  „aasta täiskasvanud õppija“


Stipendiumi taotluses tuleb näidata taotleja ja/või kandidaadi esitaja
1) nimi ja kontaktandmeid (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid)
2) taotletava stipendiumi põhjendus
3) õppeasutuse tõend edasijõudmise kohta
4) väljavõte õpinguraamatust 
 

Muhu valla stipendiumite määramise korraga saab tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/426062014016?leiaKehtiv

Taotluse blankett on  leitav Muhu valla kodulehelt
http://muhu.ee/upload/editor/files/pages/muhu_valla_stipendiumifondi_toetuse_taotlus.pdf.

Muhu Vallavalitsus ootab Teie taotlusi õppestipendiumitele 30.septembriks 2019 (k.a)vallamajja aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald 94701, Saare mk või e-postile vald@muhu.ee .

Täiendav info valla kantseleist tel  453 0672


Elitec Free