Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
19/08/2019 08:45 Liiva küla Raunmäe ja Maleva katastriüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavalitsus  kehtestas 09.08.2019.a. korraldusega nr 217 Liiva küla Maleva ja Raunmäe maaüksuste detailplaneeringu.
Detailplaneering hõlmab Liiva küla Maleva (katastritunnus 47801:004:0469, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Raunmäe (katastritunnus 47801:004:0510, sihtotstarve maatulundusmaa) katastriüksusi ning vähesel määral ka Villemi (47801:004:0365) ja 21151 Liiva-Nõmmküla tee (47801:004:0463) katastriüksusi. Planeeringuala suurus on ca 2,7 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine. Maleva ja Raunmäe kinnistud soovitakse arendada välja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete maana. Ette nähakse võimalused ka keskuse alale sobiva tootmise arendamiseks. Maleva krundile nähakse ette võimaluse rajada kaks suuremat või 5 väiksemat äri- või tootmishoonet. Tootmisettevõttena on lubatud rajada vaid sellist tootmist, mille puhul ei kaasne negatiivset mõju (müra, õhusaaste sh ebameeldiv lõhn) väljaspool hoone piire. Raunmäe krundile on planeeritud üks kuni kahekorruseline majutus- ja büroohoone. Seoses ringristmiku planeerimisega eraldatakse Raunmäe, Maleva ja Villemi maaüksustest krundid teemaa jaoks.
Planeeringuga kavandatu moodustab ühtse terviku varasemalt kehtestatud Keskuse ala detailplaneeringuga. Äri- ja tootmispindade rajamise võimaldamine aitab elavdada valla keskust ning loob eeldused ettevõtluse laiendamiseks ja töökohtade loomiseks, omades positiivset majanduslikku ja sotsiaalset mõju.
Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda vallamajas ning planeeringute elektroolinilises infosüsteemis.
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Elitec Free