Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
27/06/2019 15:16 
Platsi kinnistu hoonestusõiguse konkurss
Muhu Vallavalitsuse 26. juuni 2019. a korraldusega nr 159 korraldatakse Piiri küla Platsi kinnistu (pindala 8134 m², katastritunnus 47801:007:0900) hoonestusõiguse konkurss.

Konkursi eesmärgiks on tagada kinnistu väljaarendamine koos hoonestusega ning heaperemehelik ja jätkusuutlik kasutamine erinevate ettevõtlusalaste tegevuste läbiviimise otstarbel, mis avaldavad positiivset mõju Muhu valla arengule, kohalikule ettevõtluskeskkonnale ja tagavad kinnistu arendamise kaudu tööhõive suurendamise Muhu vallas.

Konkurss toimub ajavahemikul 01. juuli - 02. september 2019. a. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02. september 2019. a kell 11.00.

Täpsustavad materjalid:
Muhu Vallavalitsuse 26.06.2019 korraldus nr 159
Lisa Konkursi tingimused
Lisa 1 Asendiplaan
Vorm 1 Pakkumus
Vorm 2 Pakkuja kinnitused

Lisainformatsiooni saab küsida Muhu Vallavalitsuselt aadressil Muhu vald, Liiva küla (tel: 453 0670, raido.liitmae@muhu.ee ).Elitec Free