Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
14/06/2019 11:09 

Volikogu istungi teade
Muhu Vallavolikogu  9. koosseisu 21. istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019.a.
algusega kell 16.00  Hellamaa külakeskuses


PÄEVAKORD
  1.  Muhu valla 2019.aasta 1.lisaeelarve eelnõu lisa1 lisa2 lisa3 parandusettepanekud
  2.  Muhu valla jäätmehoolduseeskirja 2.lugemine ja kehtestamine eelnõu
  3.  Muhu valla arengukava 2019-2030 1.lugemine eelnõu tegevuskava
  4.  Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja kasutamise kord eelnõu
  5.  Raugi küla Männa detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine eelnõu lähteülesanne
  6.  Ehitise peremehetuse tuvastamine eelnõu
  7.  Nõmmküla Leemeti juurdepääsutee küsimus 
  8.  InfoElitec Free