Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
10/05/2019 09:07 Kirjalik enampakkumine valla omandis olevate kinnisasjade rendile andmiseks
Muhu Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras  viieks aastaks rendile järgmised kinnistud:
  1. Kantsi küla Adopõllu (katastritunnus 47801:004:0483, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 2,71 ha). Rendiperioodi algus: alates lepingu sõlmimisest
  2. Koguva küla Ansu (katastritunnus 47801:001:0286, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 28,57 ha). Rendiperioodi algus: 27.11.2019.a.
  3. Koguva küla Ansu (katastritunnus 47801:001:0287, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 7,71 ha). Rendiperioodi algus: 19.12.2019.a.
  4. Koguva küla Ansu (katastritunnus 47801:001:0288, sihtotstarve maatulundusmaa, pindala 8,88 ha). Rendiperioodi algus: 25.10.2019.a.
Enampakkumise alghind on 50 eurot hektarilt aastas.
Enampakkumise pakkumiste esitamise tähtaeg on 14.06.2019 kell 10.00.


Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse Muhu Vallavalitsusele e-posti teel digitaalselt allkirjastatud pakkumine märgusõnaga „Maa rendikonkurss” aadressil vald@muhu.ee või tavapostiga aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald.

Pakkumine peab sisaldama
  • pakkuja nime ja aadressi,
  • sõnadega väljakirjutatud pakutavat aastast rendisummat hektari kohta,
  • juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikirja.
  • Pakkumises peab olema selgelt välja toodud, millise katastriüksuse kohta on pakkumus esitatud.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole enampakkumise läbiviimisega seotud ja kellel puudub maksuvõlg nii riigi kui valla ees. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale.
Pakkumused avab ning enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

Muhu Vallavalitsuse 08.05.2019 korraldus nr 119 


Elitec Free