Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
07/03/2019 11:52 Hajaasustuse programm 2019. aastal
2019. aasta hajaasustuse programm on avatud alates 11.märtsist 2019. Taotlusi saab esitada Muhu Vallavalitsusele kuni 13.mai 2019 (k.a).

 
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parendamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.
 
Toetatavaid valdkondi on neli:

  • veesüsteemid
  • kanalisatsioonisüsteemid
  • juurdepääsuteed
  • autonoomsed elektrisüsteemid

Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi. Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot.

Programmi kontaktisik valla keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee

Vormikohased taotlused on leitavad siin ja koos programmdokumendiga ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel

Hajaasustuse programmist varasematel aastatel rahastuse saanud projektide nimekirjadega on võimalik tutvuda siinElitec Free