Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
25/02/2019 09:25 Kantsi küla Haaviku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Muhu Vallavolikogu algatas oma 21.02.2019.a. otsusega nr 92 Kantsi küla Haaviku katastriüksuse (47801:007:0905, maatulundusmaa, 9,63 ha) detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab ca 5,8 ha kinnistust. Detailplaneeringu eesmärgiks on Haaviku maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine, maa sihtotstarbe muutmine osaliselt tootmismaaks. Päikeseelektrijaama alal soovitakse karjatada lambaid.
 
Detailplaneringu algatamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister.
 
Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu Vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
 
Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 
Muhu Vallavalitsus teavitab detailplaneeringutest valla kodulehel, maakondlikus lehes, valla teadetetahvlil ja üldjuhul ka ajalehes Muhulane (kui ilmumissagedus võimaldab). Lisaks on võimalus tellida endale teavitused e-kirjaga. Selleks palume saata meililisteiga liitumise soov aadressil maa@muhu.ee. 


Elitec Free