Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
11/02/2019 13:59 
Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine
Keskkonnaministri 18. juuni 2018. a käskkirjaga nr 504 on algatatud määruse „Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine” menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.
 
Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Kuressaare kontoris (Tallinna 22, Kuressaare) ja Muhu vallamajas (Liiva küla) ajavahemikus 11.–28.02.2019.
 
Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on oluline.
 
Oma parandusettepanekud ja vastuväited Üügu maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile (Tallinna 22, Kuressaare 93819 või info@keskkonnaamet.ee) hiljemalt 28.02.2019.
 
Kaitseala kaitse-eeskirja muutmise asjus avalikku arutelu ei toimu, kui selleks ei avaldata soovi avaliku väljapaneku jooksul.
 
Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2019. aastal.
 
Lisainfo: Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Kadri Paomees, 452 7764, kadri.paomees@keskkonnaamet.ee.

Eeskirja eelnõu
Seletuskiri
Maastikukaitseala kaart
 Elitec Free