Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
07/03/2019 11:59 
Metsamaade müük avaliku kirjaliku enampakkumise korras
Muhu Vallavalitsus müüb avaliku kirjaliku enampakkumise korras alljärgnevad metsamaad:
  • Kantsi küla Adometsa maaüksus (katastritunnus 47801:004:0484, registriosa 2866834/, 100% maatulundusmaa), pindala 2,42 ha, alghinnaga 5 700 eurot
     
  • Suuremõisa küla Vana-Tamme maaüksus (katastritunnus 47801:007:0292, registriosa 3445734, 100% maatulundusmaa), pindala 3,8 ha, alghinnaga 7 700 eurot.
 Tagatisraha suurus 10% objekti alghinnast peab olema laekunud Muhu Vallavalitsuse Swedbank kontole nr EE782200001120228703 hiljemalt 10. märtsil kell 23.59

Pakkumise võib teha ühele või mõlemale kinnistule. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse Muhu Vallavalitsusele e-posti teel digitaalselt allkirjastatud pakkumine märgusõnaga „ADOMETSA“ ja/või „VANA-TAMME“ aadressil vald@muhu.ee . Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11. märts 2019. a kell 9.00.
Vajadusel lisainfo Raido Liitmäe, tel 508 2776, e-post raido.liitmae@muhu.ee

Pakkumine peab sisaldama:
Pakkuja nime ja elu- või asukoha aadressi;
tõendit tagatisraha tasumise kohta;
sõnadega  väljakirjutatud pakutavat ostusummat;
pakkumise esitaja allkirja;
juriidilise ja füüsilise isiku esindaja puhul volikirja;
kohustust tasuda ostusumma, sõlmida ostu-müügileping hiljemalt 10 tööpäeva jooksul peale tehingu sooritamist; kohustust tasuda ostu-müügilepingu sõlmimisel notaritasud. 

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei ole enampakkumise läbiviimisega seotud ja kellel puuduvad maksuvõlad. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale. 
 Elitec Free