Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
09/11/2018 10:00 Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
Muhu Vallavalitsus võttis 08.11.2018.a korraldusega nr 277 vastu Nõmmküla Vana-Leemeti katastriüksuse  detailplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks oli Vana-Leemeti maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine, maaüksuse hoonestamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmis- ja ärimaaks. Detailplaneeringu koostamise käigus on loobutud maaüksuse hoonestamisest ning maa sihtotstarbe osalisest muutmisest ärimaaks.

Muhu Vallavalitsusele vastuvõtmiseks esitatud planeeringulahenduse kohaselt jagatakse katastriüksus kaheks, millest ühele tegevusi ei kavandata ja see jääb maatulundusmaa sihtotstarbega ning teisele, ca 3,78 ha suurusele maaüksusele,  rajatakse päikesepark (maksimaalse ehitualuse pinnaga 18000 m2) ning selle teenindamiseks vajalik taristu. Päikeseparki teenindava katastriüksuse sihtotstarbeks määratakse tootmismaa.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2018 – 09.12.2018.a. Muhu vallamajas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Vallamaja. Ettepanekud või vastuväited palume esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka valla kodulehel ja ruumilise planeeringute infosüsteemis


Elitec Free