Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
22/10/2018 08:20 Tamse küla Staadioni maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Muhu Vallavalitsus kehtestas oma 19.10.2018.a. korraldusega nr 245 Tamse küla Staadioni maaüksuse (katastritunnus 47801:002:0403, sihtotstarve ärimaa, pindala 2,97 ha) detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on varasemalt samale alale kehtestatud detailplaneeringu täpsustamine Staadioni maaüksuse osas ning viimine kooskõlla spordiklubi suvebaasi praeguste vajadustega. Planeeringuga nähakse ette ca 100 m2 täiendavat hoonestusala puhkemajade tarbeks ning muudetakse lubatud hoonete arvu ning parameetreid. Muus osas planeeringulahendust ei muudetud ning planeering on tervikuna elluviidav.

Kehtestatud detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Muhu valla kodulehel: http://www.muhu.ee/Detailplaneeringud.

Kehtestamise korraldusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister.

Täiendav info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
 


Elitec Free