Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
31/08/2018 11:50 Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) II taotlusvoor 
Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse, tõhusama koostöö tekkesse ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse, arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste    pakkumisse.
 
Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:
1)  meede 1 – kogukonna areng; meetme kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
2)  meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine; toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr - 10% projekti kogumaksumusest. 
Lisainfo: Rahandusministeeriumi koduleheküljel

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.
Enne taotluse koostamist tutvu vabaühenduste projektitaotluste koostamise juhendiga.

 

INFOPÄEV - 12. septembril 2018, kell 12 vallavalitsuses (Lossi 1). Registreerumine: kop@saaremaavald.ee.


Taotlus koos lisadega esitada taotleja esindusõigusliku isiku poolt digiallkirjastatuna aadressile kop@saaremaavald.ee hiljemalt 01.10.2018 kell 16.30Paberkandjal taotlust esitada ei saa!

Palume jälgida taotluse esitamise kellaaega, hiljem laekunud taotlusi ei menetleta! Elitec Free