Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
28/05/2018 15:45 
Muhu Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi hoonestusõiguse seadmiseks Platsi kinnistu arendamiseks asukohaga Piiri küla Muhu vald Saare maakond, hoonestusõiguse seadmisega 30 aastaks
Konkurss algab 28. mail 2018. a. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 25. juuni 2018. a kell 17.00.

Konkursi eesmärgiks on välja selgitada lähtuvalt konkursi hindamiskriteeriumitest parim pakkumine Piiri küla Platsi kinnistu (8 134 m²) katastritunnusega 47801:007:0900 (edaspidi „Kinnistu“), koormamiseks hoonestusõigusega. Kinnistu on hoonestamata. Kinnistu hoonestusõigusega koormamise eesmärgiks on tagada kinnistu väljaarendamine koos hoonestusega ning heaperemehelik ja jätkusuutlik kasutamine erinevate ettevõtlusalaste tegevuste läbiviimise otstarbel, mis avaldavad positiivset mõju Muhu valla arengule, kohalikule ettevõtluskeskkonnale ja tagavad kinnistu arendamise kaudu tööhõive suurendamise Muhu vallas.

Konkursil osalemise tagatisraha 500 eurot tuleb kanda  hiljemalt pakkumise esitamise tähtajaks Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele AS Swedbank EE782200001120228703.
Kinnistule seatava hoonestusõiguse aastatasu pakkumise alghinnaks on 500 eurot.

Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis ning varustatud märksõnaga “PLATSI KINNISTU HOONESTUSÕIGUSE SEADMISE KONKURSS“. Pakkumine (koos lisadega) peab olema esitatud ja kohale saabunud aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald 94701

Konkursi tingimustega on võimalik tutvuda siin
Täpsustavaid materjale ja informatsiooni saab küsida Muhu Vallavalitsuselt aadressil Muhu vald, Liiva küla (tel: 453 0670, raido.liitmae@muhu.ee)


Elitec Free