Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
28/05/2018 14:40 
Muhu Vallavalitsus annab rendile maad ja äripinna avaliku kirjaliku enampakkumise korras:
1)      Vallale kuuluvad Raugi küla Jaaniaru maaüksuse (katastritunnus 47801:003:0450, pindala 4,33ha) ja Kallaste küla Peedu maaüksuse (katastritunnus 47801:003:0658, pindala 4,14ha). Maaüksustel asub kohaliku omavalituse kaitstav loodusobjekt Peedu pangad. Maad antakse rendile 10 aastaks,  enampakkumise alghinnaks 50 eurot/ha aastas. Pakkumise märgusõna „Peedu pangad“

2)      Äripinna, vallale kuuluvas hoones aadressil Liiva küla, Apteegi (katastritunnus 47801:004:0507), rendile antava pinna suurus 50.1 m². Ruumid antakse rendile 10 aastaks, enampakkumise alghinnaks 2 eurot/ m² kuus, enampakkumise osalustasu 50 eurot, kanda Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele EE782200001120228703 hiljemalt 10.06.2018 kell 23.59. Pakkumise märgusõna „Äripind“

Esitatav pakkumine peab sisaldama pakkuja nime ja aadressi, plaanitava tegevuse sisu, sõnadega pakutavat summat, nõusolekut enampakkumises esitatud tingimustel, pakkumise esitaja allkirja. Pakkumised peavad olema märgistatud vastavalt eeltoodud märgusõnaga, esitamise tähtaeg 11.06.2018 kell 10.00. Pakkumised esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@muhu.ee

Täiendavate küsimuste korral helistada tel 453 0670

Renditavad ruumid (skeemil piiritletud punasega)

Maa rendile andmise korraldus

Äriruumide rendile andmise korraldus

Elitec Free