Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
12/01/2018 15:58 
Volikogu 9.koosseisu 5.istung 
Muhu Vallavolikogu  9. koosseisu 5. istung toimub neljapäeval, 18. jaanuaril 2018.a.
algusega kell 15.00 
Hellamaa külakeskuses


PÄEVAKORD
 
1. Nõusoleku andmine Muhu Valla Kommunaalametile kaubiku soetamiseks eelnõu
2. Matusetoetuse määra kinnitamine eelnõu
3. Lasteaiaõpetajate töötasu alammäär  
4. Reklaamimaksu määruse kehtestamine eelnõu lisa seletuskiri
5. Muhu valla hankekord eelnõu seletuskiri eelnõu seletuskiri
6. Määruse „Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine“ muutmine (Tegevuskava) eelnõu
7. Muhu valla arengukava koostamise algatamine eelnõu
               
Vaheaeg 5 min

8. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras eelnõu lisa1 lisa2 lisa3 lisa4
9. Koguva küla Koguva sadama detailplaneeringu algatamine, KSH algatamata jätmine eelnõu eelhinnang
10. Volikogu 30.11.2017.a. otsuse nr 16 „Maaüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega“ muutmine eelnõu 
11. Muhu valla kohalike teede ja erateede nimekirjade kinnitamine eelnõu lisa1 lisa2
12. Muhu valla valimiskomisjoni moodustamine 
13. Audiitori määramine eelnõu
14. Osalemine kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus, esindajate ja nende asendajate nimetamine eelnõu
15. Revisjonikomisjoni 2018.aasta tööplaani kinnitamine eelnõu
16. Info


Elitec Free