Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
14/11/2017 11:43 Nõmmküla Vana-Leemeti maaüksuse detailplaneeringu algatamine

 
Muhu Vallavolikogu algatas oma 09.11.2017.a. otsusega nr 6 Muhu vallas Nõmmküla Vana-Leemeti (katastritunnus 47801:003:0301) maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 9,29 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vana-Leemeti maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine, äriotstarbelise hoonestuse kavandamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmis- ja ärimaaks.
NB! Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.

 
Lugupidamisega

Pille Tamm
Muhu vallavalitsuse maa- ja planeeringunõunik
maa@muhu.ee
4530680


Elitec Free