Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
03/11/2017 15:49 
Volikogu 9.koosseisu 2.istung toimub neljapäeval, 09.11.2017, kell 15.00 Hellamaa külakeskuses
PÄEVAKORD
 1.  Kohtuväline kokkulepe haldusasjas  3-15-2450 
 2.  Eratee avalikku kasutusse määramine eelnõu lisa
 3.  Teede nimekirjade kinnitamine eelnõu lisa1 lisa2 lisa3 lisa4 lisa5
 4.  Maaüksuse koormamine isikliku kasutusõigusega eelnõu lisa
 5.  Nõmmküla Vana-Leemeti detailplaneeringu algatamine eelnõu lähteseisukohad
 6.  Arvamus kinnisasja omandamise loataotluse kohta eelnõu
 7.  Volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine, revisjonikomisjoni liikmete kinnitamine 
 8.  Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine, vallavanema töötasu määramine ja valitsuse liikmetele hüvitise määramine 
 9.  Vallavanema valimine 
 10.  Valitsuse ametisse kinnitamine 
 11. Infopunkt  


Elitec Free